POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 1. Protecció i tractament de dades de caràcter personal
  L’Associació de Turisme de la Vall de Lord (d’aquí en endavant Associació de Turisme), titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

 

 1. Galetes
  En cap cas les galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga s’utilitzen per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

 

 1. Protecció de dades personals incloses en els formularis
  D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de contacte del web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat, del qual l’Associació de Turisme n’és el responsable, amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal i electrònic sobre les activitats i altres informacions de l’Associació de Turisme en relació amb les seves competències.

 

 1. Cessió de dades de caràcter personal
  L’Associació de Turisme es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

 

 1. Seguretat de les dades de caràcter personal
  Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

 

 1. Drets de les persones interessades
  Si la persona interessada vol qualsevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen (o qualsevol altre dret que cregui que la pot assistir), pot dirigir-se a l’Associació de Turisme de la Vall de Lord, a l’adreça electrònica: info@lavalldelord.com

 

Associació Turisme Vall de Lord
Oficina de turisme de la Vall de Lord
25282 St. Llorenç de Morunys
info@lavalldelord.com

Obre el xat
1
Necessites ajuda?
Consulta'ns!