La temporada d’estiu del turisme a la Vall de Lord es tanca amb unes xifres molt similars a les del 2018

A l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord, el turisme disminueix durant el mes d’agost de 2019, el més fort pel que fa la presència de visitants, però el lleuger augment que va haver-hi al mes de juliol fa equilibrar la balança en comparació amb l’estiu de 2018.

El turisme a la Vall de Lord, la zona situada al nord de la comarca del Solsonès, es fa notar any rere any amb una quantitat important de visitants. L’Associació de Turisme de la Vall de Lord és l’encarregada de treballar per a que el nombre de visitants que desitgen passar les vacances en aquesta zona no decaigui, i que l’oferta que reben aquests visitants sigui cada vegada més i millor. També és l’encarregada de l’Oficina de Turisme de la Vall de Lord, situada a Sant Llorenç de Morunys, de la qual realitzen informes de visitants i estadístiques trimestrals, anuals i de temporada. Els mateixos tècnics de l’Associació també s’ocupen de les visites al Museu – Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, de manera que també elaboren estadístiques dels visitants que rep aquest centre d’interès situat al claustre del mateix poble de Sant Llorenç de Morunys.

Amb la fi del mes d’agost, es va tancar una temporada d’estiu que a primera vista es veia que havia anat a la baixa respecte els anys anteriors. En realitat, però, les xifres de visitants no van disminuir molt en comparació amb les del 2018. A l’Oficina de Turisme, de fet, les visites del mes de juliol i agost de 2019 presenten un petit augment respecte les xifres del 2018. Sí que és cert, però, que segueixen per sota de les xifres excepcionals de l’estiu del 2017. I és cert també que, durant el mes d’agost, el mes en el qual més gent fa vacances, les xifres respecte el 2018 van tenir una lleugera disminució tan a l’Oficina de Turisme com al Museu. Però, pel que fa a l’oficina, en el mes de juliol va haver-hi un petit augment de visitants que fa que la temporada d’estiu de 2019 quedi equilibrada amb la del 2018, i fins i tot amb un lleuger augment de visites. Al Museu, no obstant, la diferència pel que fa al mes de juliol és mínima, i el balanç final de l’estiu és a la baixa a causa de la disminució de visitants en el mes d’agost.

No hi ha variacions respecte la procedència dels visitants en aquests dos mesos. Igual que en anys anteriors, vora un 90 % són turistes catalans, mentre que pel que fa als turistes estrangers, més de la meitat són francesos. Respecte els tipus de grup, destaquen les parelles en primer lloc, i en segon lloc les famílies, i cal destacar que el nombre de famílies ha disminuït de manera considerable, fet que provoca que les visites a l’oficina hagin tingut un petit augment, però el nombre aproximat de persones visitants totals hagi baixat, equiparant-se amb les dades de visitants del Museu.

 

Comparteix:

Associació Turisme Vall de Lord
Oficina de turisme de la Vall de Lord
25282 St. Llorenç de Morunys
info@lavalldelord.com

Obre el xat
1
Necessites ajuda?
Consulta'ns!